20080411_0604516ae6d8263950285Nx2ypzOlHSR.jpg 

我早就說因該怎我怕沐浴廣告.我能甩到臉都變型了

 

20080411_0b4e162c613c0d9c88c9OmMH7QhkbnM5.jpg

 

回旋飛踢看電視學的早就想用用看了說...

 

20080411_6e43459b039e0ded2fb7hGQjILabCjar.jpg

 

最危險的地方就是最安全的地方...ㄟ怎多一隻手

 

20080411_3c94842af412ca3955a1Jsr01Yls16ww.jpg 

 

情不自禁....

 

20080411_9e22cd7c8746f4691f97omaPImdNXstc.jpg

 

裁判他們來陰的!!

 

20080411_a9d9e1cbd696f84f297dBnXXZvLZborC.jpg

 

過人就過人手幹嘛亂打....

 

20080411_b70c3d4c6cba6fa6f7550brnFUa89PP5.jpg

 

還沒打籃球前我練過相撲.你不信臉都打歪了....

 

20080411_c7c3db7e0faf759eb8dfewCemBh32Bp9.jpg 

 

頂著球搶球我的決招...

 

20080411_c33b4b27a4485ab7885emWpvOyVVp953.jpg

 

甲:我幫你檔著你快搶球   乙:好阿(出手!!)  丙:.........

 

20080411_dc072b573257402d0c05F9spzIRPuzqN.jpg

 

少林大力鷹抓功.....

 

20080411_dfee4297aa943959be0aNaa6lVigfpbJ.jpg

 

不要搶我的球....

 

20080411_efc29c6170484e8ccadfctGy9mvdJMzQ.jpg

 

戰神無人能檔的決招.對方的表情以太享受了吧

 

20080411_e5a6937c305926fddb29rrV9w2I8i7tz.jpg

 

用臉運球.....

 

 20080411_f63772f2154567f350a5bwq8OmHQhAZc.jpg

 

不夠高借我騎一下....

 

20080411_fa157010b2ac14a6ce22Go4DPRs84qW8.jpg

 

一出手就是重點

 

 

以上純屬搞笑並無褒貶之意如有冒犯請多多見怪

    全站熱搜

    a15015000 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()